Тържественото връчване на дипломите за висше образованиеНА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ /БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ/, ДИПЛОМИРАЛИ СЕ ПРЕЗ УЧ. 2009 / 2010 г.

Тържественото връчване на дипломите за висше образование на випуск 2009 / 2010 г. ще се състои на 22 ноември 2010 г. от 11ч. в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски "

Студентите трябва да бъдат пред Аулата един час преди откриването на церемонията !

Деканат


СПИСЪК НА ДИПЛОМИРАНИТЕ бакалаври / магистри
( краен вариант, публикувани на 17 ноември 2010)