Прием за магистри

Кандидат-магистърският тест за прием на студенти за летния семестър на учебната 2009/2010 г. ще се проведе на 15 февруари от 10:00 часа в зала А205.
Документите ще се приемат от 1 до 10 февруари в А409 на Физически факултет при М. Янушева.