Информация за приема в магистърските програми
на Физическия факултет
2011/2012 учебна година (зимен прием)


Приемът се основава на конкурс в две форми:

1. Кандидатстване за места субсидирани от държавата. Кандидатите полагат конкурсен изпит - единен писмен изпитен тест важащ за всички актуални магистърски специалности и програми на Физическия факултет.

2. Кандидатстване за обучение срещу заплащане без конкурсен изпит.


Документите за конкурса се приемат в периода 29.08.2011- 9.09.2011 г. вкл., във Физическия факултет: г-жа П.Петрова, стая А 421, тел. 862 30 91 или 81 61 411.


Приемно време: 9-12 ч. и 13-16 ч. в работните дни.
Таксата за участие се заплаща в ст. А 118.

Изпитният тест за кандидатстващите за места субсидирани от държавата, ще се проведе на 14.09.2011 г. от 10 часа в зала А 205 на Физическия факултет.


Правилникът за приемане на магистри за учебната 2011/2012 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е достъпен на университетския уебсайт - ТУКподробности за предлаганите магистърски програми »