Седмично разписание на занятията за бакалаври редовно обучение,

летен семестър на уч. 2008/2009 г.
Специалност I курс II курс III курс IV курс
Инженерна физика pdf / doc pdf / doc pdf / doc pdf / doc
Ядрена техника и ядрена енергетика
Астрофизика, метеорология и геофизика pdf / doc pdf / doc -
Физика pdf / doc pdf / doc
Медицинска физика - - -
Физика и информатика - - -
Физика и математика pdf / doc