Блез Паскал

Може би са малко хората, които не биха свързали името на Блез Паскал с неговите гениални научни открития в областта на физиката и математиката. Но със сигурност няма да е пресилено, ако се каже за него, че той е и един прекрасен философ. В неговите запазени през годините мисли се долавят дълбоките му познания за природата на човека, за мистерията на човешкия живот. Можем само да се възхищаваме на многостранно развитата му личност ...

"Блез Паскал едва доживява до 39-годишна възраст. На 16 години той създава класическата "Теорема на Паскал", на 18 изобретява първата сметачна машина, на 25-годишна възраст проектира блестящ експеримент, потвърждаващ предложението на Торичели за съществуването на атмосферно налягане, на 31-годишна възраст вече е завършил редица основополагащи работи по аритметика, теория на числата, алгебра и теория на вероятностите. 33-тата и 34-тата година от живота на Паскал го довеждат до рязък поврат към хуманитарно-религиозната тематика. Последните 5 години от живота му са запълнени с неговите Мисли - бележки за подготвяното съчинение Апология на християнската религия."


Ето и някои от гореспоменатите мисли: Автор: Виктор Гущеров
"Блез Паскал - Мисли",
Наука и Изкуство,
София 1978 г.