Б ъ л г а р с к и т е   к р а с о т и

Вижте тези красиви места. Снимката не може да даде същото изживяване както да ги съзрете от някой висок връх, но това ще бъде само стимул да посетите тези (както и останалите многобройни) райски кътчета на България.
Приятно разглеждане!
Изказваме нашите извинения за оскъдната колекция, но се надяваме тя да се обогати в близко бъдеще.