П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27.05.2005 г. се проведе гласуване за попълване състава на Факултетния съвет /балотаж/

Резултатите от гласуването са:

Списъчен състав – 193 души

Редуциран състав - 180 души

Регистрирани - 137 души

Гласували - 72 души

Любимир Венцеславов Илиев 31 ДА 32 НЕ 9 БЕЛИ

Ивайло Бисеров Панайотов 57 ДА 12 НЕ 3 БЕЛИ

Избран е Ивайло Бисеров Панайотов.

 

 

 

Председател на комисията по избори:

/Проф.дфн Ал.Благоев/

Членове: