ПРОТОКОЛ

Днес, 05.06.2003 г. комисия в състав:
Председател: проф.дфн Александър Благоев
Членове: доц. Митра Балева

Доц. Румяна Мицева

Гл.ас. Илко Русинов

Гл.ас. Нина Джерманова

Ас. Тодор Йорданов

Валентина Куцарова

проведе балотаж за избор на Декан на Физическия факултет и членове на Факултетен съвет.

Резултатът от гласуването с:
Списъчен състав - 204 души;
Редуциран състав- 181 души;
Регистрирани - 154 души;
Гласували             138 души;

Гласуването за кандидатите е :

КАНДИДАТИ ЗА   ДЕКАН НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. Людмил Василев Василев       - 42 да; 65   не; 31 бели

доц. Димитър Йорданов Мърваков-   83 да; 37 не; 18 бели

Гласуване за членове на Факултетния съвет

 

Хабилитирани

ДА

НЕ

Бели

Катедра

доц. д-р Митра Иванова Балева

49

54

35

ФКМ

доц. д-р Иван Христов Бъчваров

58

41

39

КЕ

доц. д-р Цветан Стаменов Велинов

33

53

52

ФТТ

доц. д-р Пламен Илиев Данков

53

39

46

РФЕ

доц. Веселина Димитрова Димитрова

38

53

47

МОФ

доц. д-р Цанко Иванов Иванов

42

48

48

ТФ

проф. Дфн Георги Райков Иванов

39

53

46

Астр.

доц. д-р Димитър Иванов Колев

62

37

39

АФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов

44

49

45

ФПП

доц . д-р Агнеса Иванова Панева

25

70

43

ос

проф. Дфн Ангел Попов

40

56

42

ФПП

доц. д-р Цвятко Кръстев Попов

43

50

45

МОФ

доц. д-р Венцеслав Атанасов Ризов

59

37

42

ТФ

доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов

30

48

60

КЕ

доц. дфн Иван Петров Христов

33

45

60

КЕ

 

 

 

 

 

нехабилитирани

 

 

 

 

гл.ас. д-р Виктор Генчев Иванов

57

38

53

ОФ

гл . ас . д-р Радостин Георгиев Куртев

45

44

49

А

гл.ас. д-р Николай Хараланов Рачев

43

40

55

МГ

гл.ас. д-р Стойчо Стоянов Язаджиев

73

31

34

ТФ

За избран се счита кандидатът получил 70 и повече гласове.