ПРОТОКОЛ

Днес, 02 и 03 .06.2003 г. комисия в състав:
Председател: проф. дфн Александър Благоев
Членове: доц. Митра Балева

Доц. Румяна Мицева

Гл.ас. Илко Русинов

Гл.ас. Нина Джерманова

Ас. Тодор Йорданов

Валентина Куцарова

проведе избор за Декан на Физическия факултет, членове на Факултетен съвет и председател и зам.председател на Общото събрание на факултета.

Резултатът от гласуването е:
Списъчен състав - 204 души;
Редуциран състав- 181 души;
Регистрирани - 154 души;
Гласували 145 души;

Гласуването за кандидатите е :

КАНДИДАТИ

ЗА   ДЕКАН НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. Людмил Василев Василев       - 57 да; 65   не; 23 бели

и

доц. Димитър Йорданов Мърваков- 77 да; 44   не; 24 бели

Гласуване за членове на Факултетния съвет

 

Хабилитирани

ДА

НЕ

Бели

Катедра

доц. Атанаска Спасова Андреева

82

36

27

ФКМ

доц. д-р Митра Иванова Балева

64

57

24

ФКМ

проф . дфн Александър Борисов Благоев

95

28

22

ос

доц. д-р Климент Петков Бргьнзалов

82

41

22

ФТТ

доц. д-р Иван Христов Бъчваров

75

36

34

КЕ

доц. д-р Людмил Василев Василев

105

32

8

ОФ

Доц. д-р Цветан Стаменов Велинов

47

53

45

ФТТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дод. д-р Валери Костадинов Голев

101

21

23

Астр

доц. д-р Пламен Илиев Данков

70

39

36

РФЕ

доц. Веселина Димитрова Димитрова

45

60

40

МОФ

доц. д-р Евгени Христов Донев

106

14

25

МГ

доц. дфн Александър Драйжу

111

14

20

КЕ

проф. дтн Стефан Александров Иванов

83

38

24

РФЕ

доц. д-р Цанко Иванов Иванов

62

43

40

ТФ

проф. Дфн Георги Райков Иванов

57

54

34

Аст .

доц. д-р Димитър Иванов Колев

75

30

40

АФ

проф. дтн Стефан Иванов Куцаров

80

46

19

РФЕ

проф . дфн Иван Йотов Лалов

87

42

16

ФКМ

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов

66

44

35

ФПП

Проф. дфн Матей Драгомиров Матеев

105

28

12

ТФ

доц. д-р Анка Минкова

97

23

25

АФ

доц. д-р Михаил Тодоров Михов

106

22

17

ФКМ

доц. д-р Димитър Йорданов Мърваков

108

25

12

ТФ

доц. д-р Агнеса Иванова Панева

49

58

38

ос

проф. дфн Ангел Попов

65

55

25

ФПП

доц. д-р Цвятко Кръстев Попов

55

52

38

МОФ

доц. д-р Ана Пройкова

96

31

18

АФ

доц. д-р Венцеслав Атанасов Ризов

71

31

43

ТФ

доц. д-р Стоян Христов Русев

93

21

31

ФТТ

проф. дфн Соломон Салтиел

108

16

21

КЕ

проф . дфн Борислав Славов

118

14

13

ЯТ

доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов

49

39

57

КЕ

Проф. дфн Гоце Георгиев Тенчов

81

37

27

МГ

доц. д-р Пламен Петков Физиев

90

39

16

ТФ

доц. д-р Иван Владимиров Халтъков

81

24

40

КЕ

доц. дфн Иван Петров Христов

47

41

57

КЕ

доц. д-р Людмил Тодоров Цанков

105

19

21

ЯТ

доц . д-р Румен Василев Ценов

110

20

15

АФ

проф . дфн Антония Петрова Шиварова

97

31

17

РФЕ

 

 

 

 

 

нехабилитирани

 

 

 

 

гл.ас. д-р Мирослав Абрашев

96

22

27

ФКМ

гл.ас. д-р Виктор Генчев Иванов

67

33

45

ОФ

гл.ас. д-р Радостин Георгиев Куртев

58

33

54

А

гл.ас. д-р Николай Хараланов Рачев

50

43

52

МГ

Гл. ас. д-р Петър Тодоров Чолаков

94

30

21

ФКМ

гл.ас. д-р Стойчо Стоянов Язаджиев

74

27

44

ТФ

 

 

 

 

 

докторант

 

 

 

 

Станимир Валентинов Тодоров

99

16

30

ТФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студенти

 

 

 

 

Антония Миткова Митева

96

23

26

 

Александър Георгиев Гайдарджиев

90

18

37

 

Валентина Георгиева Димитрова

90

20

35

 

Стоян Красимиров Йорданов

73

26

46

 

Златка Георгиева Стайкова

69

29

47

 


Председател на Общото събрание

Доц.д-р РУМЕН ВАСИЛЕВ ЦЕНОВ     125 ДА; 13 НЕ; 7 бели

Зам. председател

Доц д-р ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ ЦАНКОВ     124 ДА; 13 НЕ; 8 бели

За избран се счита кандидата получил 78 и повече гласове.

Балотажът  за избор на Декан и допълване състава на Факултетния съвет /4 хабилитирани преподаватели и 1 нехабилитиран

преподавател/ ще се проведе на 05.06.2003 г.