АРХИВ


Общо събрание на ФзФ - 27.11.2012 г.
    
 • Отчет на декана за периода юни 2011 г. - октомври 2012 г. - doc / pdf / ppt

 • Общо събрание - 08.06.2011
      
 • Свикване на ОС
 • Списък на членовете
 • Отчет на деканското ръководство
 • Протокол от заседанието
 • Избор на органи на управление
 • Балотаж за членове на факултетния съвет

 • Общо събрание - 30.05.2007 г.
      
 • Свикване на общото събрание
 • Списък на членовете на общото събрание
 • Отчет на декана
 • Протокол от заседанието
 • Резултати от гласуването
 • Резултати от гласуването за факултетен съвет - първи тур, балотаж
 • Списък на избрания факултетен съвет

 • Акредитация (2005 г)
      
 • Данни за деканата
 • Данни за катедрите

 • Общо събрание - 11.05.2005
      
 • Отчет на деканското ръководство
 • Стопанска дейност (декан)- бюджет 2003, 2004; разходи за материали по катедри: 2003, 2004, 2005 (януари-април)
 • Учебна дейност (зам. декан)
 • Научна дейност (зам. декан)
 • Протокол от заседанието
 • Гласуване за попълване на факултетния съвет - първи тур, балотаж
 • Мнение на доц. Цветан Велинов
 • Предложения на катедра Квантова Електроника
 • Предложение за нова бакалавърска специалност "Радиофизика"

 • Общо събрание - 2003 г.
      
 • Отчет на деканското ръководство
 • Избори за ръководни органи - първи тур, балотаж