ALUMNI

Уважаеми възпитаници на Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски",

За нас е важно да установим контакт с вас, за да проследим вашето развитие, да ви информираме за наши прояви и да помогнем за организирането на юбилейни срещи на випускници на Физически факултет. За тази цел създаваме база от данни на възпитаниците на факултета. Моля, попълнете приложения въпросник (alumni.doc) и ни го изпратете на адрес: alumni@phys.uni-sofia.bg .

Благодарим ви за съдействието!